Raspored dostave po mjestima
Danima oznacenim crvenom bojom nije moguća dostava

Danima oznacenim zelenom bojom se dostavljaju pošiljke u navedenom mjestu. Provjerite dan kad je vaša pošiljka poslata i na osnovu tabele možete znati kad će biti dostavljena vaša pošiljka.

Ako mjesto nema poštanski broj koristite poštanski broj najbližeg mjesta koji ima poštanski broj ili poštanski broj vaše opštine.

Vrijeme dostave uzmite sa rezervom jer nije moguće tačno 100% garantovati dan isporuke jer za nas dostavu vrši eksterna kompanija - kurirska služba.

Npr. narudžba u ponedjeljak do 13:30h biće isporučena u mjesto Kotor Varoš u utorak, a narudžba u ponedjeljak u mjesto Šiprage opština Kotor Varoš biće isporučena u srijedu jer se radi o ZONI II, a narudžba u ponedjeljak u mjesto Jahorina ili Glamoč biće isporučeno u četvrtak.

Podatak o vremenu dostave ne mora biti 100% tačan jer može se desiti uticaj više sile, greške

Upišite mjesto ili poštanski broj

Poštanski broj Mjesto Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
78217 Gornja Piskavica
71212 Hrasnica
71423 Jahorina
71213 Istočna Ilidža
71124 Istočno Novo Sarajevo (Lukavica)
71373 Župča
75270 Živinice
72230 Žepče
72236 Željezno Polje
75400 Zvornik
76214 Zovik Gornji
88286 Zovi Do
72000 Zenica
76259 Zelinja
77236 Zborište
72220 Zavidovići
73305 Zavajt
78214 Zalužani
76333 Zabrđe
73287 Zaborak
74470 Vukosavlje
76254 Vučkovci
76325 Vršani (Bijeljina)
77203 Vrsta
77231 Vrnograč
79262 Vrhpolje
78408 Vrbaška
78225 Vrbanjci
78211 Vrbanja
88113 Vrapčići
74488 Vranjak 8
74487 Vranjak 7
72227 Vozuća
88301 Vojarna Grabovine
71320 Vogošća
75440 Vlasenica
73205 Vitkovići
74265 Vitkovci Donji
88326 Vitina
72250 Vitez
88307 Višići
73240 Višegrad
71300 Visoko
88247 Vir
74455 Vinska
70202 Vinac
76275 Vidovice
80208 Vidoši
70234 Vesela
76329 Velika Obarska
77230 Velika Kladuša
77207 Velika Gata
74213 Velika Bukovica
77243 Varoška Rijeka
71333 Vareš Majdan
71330 Vareš
73249 Vardište
88444 Uzdol
73265 Uvac
73250 Ustikolina
74230 Usora
70280 Uskoplje
74278 Ugodnovići
76330 Ugljevik
75000 Tuzla
78404 Turjak
75306 Turija
72283 Turbe
77225 Tržačka Raštela
76310 Trnjaci
71220 Trnovo
76335 Trnova Donja
78252 Trn
89101 Trebinje
88375 Trebinja
72270 Travnik
70224 Torlakovac
72213 Topčić Polje
80240 Tomislavgrad
76272 Tolisa
75265 Tojšići
77233 Todorovo
73311 Tjentište
75455 Tišća
75357 Tinja
88348 Tihaljina
74266 Tešanjka
74260 Tešanj
74270 Teslić
75414 Teočak
71244 Tarčin
77234 Šumatac
80249 Šujica
77223 Šturlić
75356 Špionica
74279 Šnjegotina Gornja
88220 Široki Brijeg
78224 Šiprage
70270 Šipovo
78433 Šibovska
75245 Šibošnica
75275 Šerići
75450 Šekovići
76209 Šatorovići
76230 Šamac
79229 Svodna
74221 Suho Polje
75283 Stupari
88323 Studenci
70273 Strojice
78208 Stričići
72209 Stranjani
88360 Stolac
75324 Stjepan Polje
73223 Stjenice
77224 Stijena
72251 Stari Vitez
79268 Stari Majdan
78243 Stara Dubrava
74208 Stanari
79249 Sreflije
71385 Srednje (F BiH)
75350 Srebrenik
75430 Srebrenica
78420 Srbac
88345 Sovići
71357 Sokolovići
71350 Sokolac
74323 Sočkovac
78253 Slatina Ilidža
75353 Sladna
74261 Skugrić
75436 Skelani
74212 Sjenina
79283 Sitnica
78422 Sitneši
75207 Simin Han
76205 Seonjaci
71321 Semizovac
71000 Sarajevo
78202 Saračica
75411 Sapna
79260 Sanski Most
79285 Sanica Gornja
88347 Ružići
73260 Rudo
79226 Rudice
80247 Roško Polje
73220 Rogatica
77215 Ripač
76218 Ražljevo
78249 Razboj Lijevče Pošte Srpske
88370 Ravno
71217 Rakovica
88245 Rakitno
75268 Rainci Gornji
88325 Radišići
75305 Puračić
72207 Puhovac
71335 Pržići
70223 Prusac
76292 Prud
88440 Prozor
88327 Prolog
74214 Prnjavor Mali
78430 Prnjavor
80245 Prisoje
80202 Priluka
79101 Prijedor
75249 Priboj
74276 Pribinić
79287 Previja
73245 Prelovo
73290 Prača
75433 Potočari
76298 Potočani
78435 Potočani (RS)
88208 Potoci
78216 Potkozarje
88240 Posušje
75303 Poljice
77209 Pokoj
77232 Podzvizd
88206 Podvelež
70266 Podrašnica
75355 Podorašje
88403 Podorašac
74217 Podnovlje
71387 Podlugovi
80209 Podhum
71425 Podgrab
72252 Počulica
70275 Pljeva
78217 Piskavica
75248 Piperi
75412 Pilica
74317 Petrovo
76256 Pelagićevo
77227 Pećigrad
71243 Pazarić
76315 Patkovača
75453 Papraća
71420 Pale
74255 Paklenica
70243 Pajić Polje
72238 Ozimica
77244 Otoka
79263 Oštra Luka
77228 Ostrožac kod Cazina
88423 Ostrožac
75406 Osmaci
74225 Osječani
74412 Osinja
80206 Orguz
76270 Orašje
75323 Orahovica Donja
78406 Orahova
79293 Opara
79203 Omarska
71340 Olovo
76290 Odžak
76235 Obudovac
70225 Oborci
78428 Nožičko
73110 Novo Goražde
72290 Novi Travnik
74254 Novi Šeher
79220 Novi Grad (Bosanski Novi)
78418 Nova Topola
75445 Nova Kasaba
72276 Nova Bila
71383 Nišići
88280 Nevesinje
88390 Neum
72212 Nemila
78434 Naseobina Lišnja
70260 Mrkonjić Grad
73206 Mravinjac
75212 Mramor
88000 Mostar
89204 Mosko
71428 Mokro
74480 Modriča
75329 Miričina
73313 Miljevina
73283 Miljeno
74485 Miloševac
75446 Milići
80243 Mesihovina
72282 Mehurići
79247 Međuvođe
88266 Međugorje
74203 Matuzići
76271 Matići
78410 Mašići
78223 Maslovare
76208 Maoča
75326 Malešići
74418 Mala Sočanica
77235 Mala Kladuša
74216 Majevac
74250 Maglaj
88223 Ljuti Dolac
88320 Ljubuški
89209 Ljubomir
88380 Ljubinje
79206 Ljubija
75214 Ljubače
79267 Lušci Palanka
80203 Lusnić
75327 Lukavica (Gračanica)
75300 Lukavac
75240 Lopare
76278 Lončari
80204 Lištani
80101 Livno
75213 Lipnica
71254 Lepenica
89208 Lastva
79204 Lamovita
78407 Laminci
78250 Laktaši
80320 Kupres
78212 Kuljani
77206 Kulen Vakuf
78443 Kulaši
78424 Kukulje
88203 Kruševo
78206 Krupa na Vrbasu
77253 Krnjeuša
78256 Kriškovci
71260 Kreševo
76212 Krepšić
79284 Krasulje
72244 Kraljeva Sutjeska
75413 Kozluk
79240 Kozarska Dubica
79202 Kozarac
72226 Kovači
74215 Kotorsko
78220 Kotor Varoš
79224 Kostajnica
74253 Kosova
76236 Kornica
75247 Koraj
74489 Koprivna
77249 Konjodor
88400 Konjic
78207 Kola
76276 Kostrč
80244 Kongora
88226 Kočerin
78423 Kobaš
71356 Knežina
79246 Knežica
78230 Kneževo
79280 Ključ
74207 Klokotnica
88324 Klobuk (Ljubuški)
75280 Kladanj
75211 Kiseljak kod Tuzle
71250 Kiseljak
88283 Kifino Selo
80246 Kazaginac
72284 Karaula
70235 Karadže
72265 Kaonik
77204 Kamenica
71355 Kaljina
71230 Kalinovik
75260 Kalesija
74413 Kalenderovci
72240 Kakanj
72264 Kaćuni
78244 Jošavka
79244 Johova
77241 Jezerski
70206 Jezero
74264 Jelah
78233 Javorani
88224 Jare
72215 Janjići
76316 Janja
70101 Jajce
88420 Jablanica
77208 Izačić
71123 Istočno Sarajevo
78234 Imljani
73208 Ilovača
71380 Ilijaš
71210 Ilidža
88394 Hutovo
75216 Husino
78436 Hrvaćani
71144 Hreša
88395 Hrasno
88368 Hodovo
71360 Han Pijesak
72281 Han Bila
72245 Haljinići
72225 Hajdarevići
71240 Hadžići
75404 Gušteri
72277 Guča Gora
80205 Guber
88340 Grude
76234 Grebnice
78400 Gradiška
76250 Gradačac
75276 Gračanica Selo
70233 Gračanica kod Bugojna
75320 Gračanica
88443 Gračac
78227 Grabovica (RS 78227)
74219 Grabovica (RS 74219)
89201 Grab
70240 Gornji Vakuf
74272 Gornji Teslić
78439 Gornji Štrpci
78438 Gornji Smrtići
79288 Gornji Ribnik
76207 Gornji Rahić
78405 Gornji Podgradci
75208 Gornja Tuzla
76238 Gornja Slatina
77222 Gornja Koprivna
76296 Gornja Dubica
73101 Goražde
78203 Goleši
71275 Gojevići
88392 Gradac
88422 Glogošnica
74258 Globarica
76318 Glavičice
88406 Glavatičevo
80230 Glamoč
74484 Garevac
89240 Gacko
88306 Gabela
71270 Fojnica
73302 Foča
75423 Fakovići
79264 Fajtovci
75272 Đurđevik
76311 Dvorovi
88342 Dužice
74483 Dugo Polje
75273 Dubrave Gornje
75274 Dubrave Donje
78411 Dubrave
79227 Dubovik
75308 Duboštica
75358 Duboki Potok
70237 Drvetine
80260 Drvar
75410 Drinjača (Zvornik)
88344 Drinovci
79290 Drinić
88215 Drežnica
78215 Dragočaj
76323 Dragaljevac
74209 Dragalovci
76273 Donji Žabar
79289 Donji Vrbljani
78432 Donji Vijačani
70220 Donji Vakuf
76297 Donji Svilaj
88343 Donji Mamići
79266 Donji Kamengrad
79228 Donji Agići
71305 Donje Moštre
76237 Donja Slatina
76257 Donja Međiđa
76274 Donja Mahala
88305 Domanovići
76233 Domaljevac
88446 Doljani
72278 Dolac na Lašvi
73247 Dobrun
79223 Dobrljin
70210 Dobretići
75328 Doborovci
74101 Doboj
89233 Divin
70204 Divičani
74400 Derventa
79243 Demirovac
71223 Delijaš
78427 Ćukali
77226 Ćoralići
88260 Čitluk
88265 Čerin
78240 Čelinac
75246 Čelić
88404 Čelebići
74274 Čečava
72246 Čatići
72224 Čardak
88300 Čapljina
73280 Čajniče
76328 Crnjelovo
88367 Crnići
76239 Crkvina
77220 Cazin
71347 Careva Ćuprija
75405 Caparde
77245 Bužim
88409 Buturović Polje
88366 Burmazi
72260 Busovača
88202 Buna
72293 Bučići
74277 Buletić
75203 Bukinje
70230 Bugojno
78204 Bronzani Majdan
76313 Brodac
74450 Brod
88243 Broćanac
72243 Brnjic
76206 Brka
74206 Brijesnica
76216 Brezovo Polje
79208 Brezičani
71370 Breza
71255 Brestovsko
74210 Brestovo
77205 Brekovica
76101 Brčko
75420 Bratunac
80270 Bosansko Grahovo
77250 Bosanski Petrovac
77240 Bosanska Krupa
73225 Borike
88365 Borojevići
88405 Boračko Jezero
74322 Boljanić
76277 Bok
76210 Boće
71215 Blažuj
88263 Blatnica
88201 Blagaj (Mostar
88407 Bjelimići
72248 Bilješevo
89230 Bileća
71253 Bilalovac
88268 Biletić Polje
72256 Bila
76321 Bijeljinsko Suho Polje
76300 Bijeljina
73263 Bijelo Brdo
76204 Bijela
77000 Bihać
88363 Berkovići
72233 Begov Han
76312 Batković
70267 Baraći
78000 Banja Luka
75290 Banovići
72286 Babanovac
89245 Avtovac
78255 Aleksandrovac
78218 Donja Piskavica
76279 Oštra Luka (Orašje)
77257 Jasenovac (kod Bihaća)
77251 Krnja Jela
77256 Smoljana
78209 Agino selo
78429 Razboj Lijevče
75291 Ribnica (Banovići)
75292 Stipin Han
75293 Aljkovići
75301 Jaruške
73251 Jabuka
73307 Čelebići kod Foče
71221 Bjelašnica
71222 Dejčići
73226 Žepa
72247 Pedići
70231 Rostovo
72279 Vlašić
74271 Šnjegotina Gornja (Kneževo)
74279 Šnjegotina Gornja (Teslić)
78199 Subotica (Banja Luka)
78201 Pavići
78205 Krmine
78210 Surjan
78219 Dabrac
78222 Pervan
78229 Bistrica kod Borkovića
78231 Jagare
78232 Ljubačevo
78103 Banjaluka
78235 Memići
78442 Koljani
77001 Orašac
77238 Jasenica
77239 Zalin
77248 Arapuša
77260 Bara
77261 Vedro Polje
77262 Oštrelj
79230 Bušević
79231 Hašani
79232 Ivanjska
79291 Srnetica
79292 Bukovača
79294 Potoci (Bosanski Petrovac)
70102 Vlasinje
70103 Donji Bešpelj
70104 Gornji Bešpelj
70105 Barevo
80242 Rosko Polje
78401 Turijak
78403 Cerovljani
78409 Mičije
78412 Gašnica
78421 Korovi
78425 Nova Ves
78426 Donja Lepenica
79205 Kmećani
79296 Gornji Vrbljani
79300 Čađavica
79301 Orahovljani kod Čađavice
89210 Aranđelovo
89211 Župa
89212 Nudo
89215 Ivanjica
89247 Fojnica kod Gacka
72239 Golubinja
76109 Brčko distrikt
76203 Cerik
76240 Tišina
76241 Pisari
75043 Snagovo
75398 Jusići kod Sapne
75399 Boškovići kod Sapne
75401 Lokanj
75402 Malešić kod Zvornika
75407 Križevići
75408 Šetići kod Sapne
75409 Klisa kod Zvornika
75422 Kravica
73309 Brod-Foča
88001 Gornja Drežnica
88106 Rodoč (Mostar)
88107 Balinovac (Mostar)
88109 Cim (Mostar)
88241 Inđilović (Posušje)
88242 Lager (Posušje)
71001 Dobrinja Sarajevo
71003 Breka (Sarajevo)
71004 Centar (Sarajevo)
71130 Hrasno (Sarajevo)
71161 Vučja Luka
71214 Kasindo (Istočna Ilidža)
71216 Butmir (Ilidža)
71322 Hotonj
71323 Kobilja glava
88401 Lisičići
88410 Ribići
88411 Parsovići
71252 Hrastovi (Bilalovac)
72241 Obre
72242 Ćatići
72214 Vranduk
72216 Lašva
72237 Želeće
78213 Bočac
78251 Veliko Blaško
78437 Devetina kod Laktaša
78441 Drugovići
78518 Ramići
79201 Mišin Han
75415 Lipa (Bihać)
75416 Vođenica
75417 Vrtoče
75418 Prkosi
75419 Risovac
77242 Mahmić Selo
77246 Pištaline
77247 Voloder (Bosanska Krupa)
77252 Suvaja
77254 Rašinovac
77255 Medeno Polje
77259 Klenovac
70269 Bjelajce
88441 Gračanica (Prozor-Rama)
74222 Kostajnica-Doboj
74273 Banja Vručica
74275 Blatnica
74321 Usora-Sivša
74451 Zborište
77258 Bravsko
77263 Kopjenica
78200 Melina
78221 Borkovići
79207 Verići
79209 Stratinska
79210 Slavićka
79211 Jelićka
79212 Miska Glava
79213 Šurkovac
79269 Skucani Vakuf
79270 Okreč
89213 Dubočani
89214 Tuli
79102 Prijedor
89243 Čemerno
74452 Klakar donji
71160 Sarajevo - Novi Grad